DDP FINANCE COACHING

Real Skills - Real Income

DDP FINANCE COACHING LÀ GÌ?

DDP Finance Coaching là sản phẩm 4 trong 1 bao gồm: Tư vấn – Cố vấn – Đào tạo – Huấn luyện với cách thức hoàn toàn khác biệt. Khách hàng được cố vấn định hướng phát triển DN, tư vấn xử lý vấn đề hiện trạng khó khăn, đào tạo kiến thức nền để hiểu biết sâu chuyên ngành và huấn luyện tự thực hiện xây dựng hệ thống quản trị TCKT của Doanh nghiệp mình

DDP FINANCE COACHING GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ GÌ?

 • Giúp Doanh nghiệp quản trị tài chính – kế toán bằng hệ thống và không phụ thuộc vào cá nhân
 • Giúp Doanh nghiệp hoạt động có chiến lược và mục tiêu cụ thể bằng các số liệu dự báo khoa học
 • Giúp doanh nghiệp có số liệu kịp thời, phục vụ cho hoạt động SXKD bằng tiền và phân tích đa chiều, phục vụ các quyết định quản trị quan trọng như: tăng/giảm sản lượng, đầu tư mở rộng hay thu hẹp sản xuất, cắt giảm chi phí…
 • Giúp Doanh nghiệp an tâm về Pháp lý vì mọi thứ đều vận hành có chiến lược, đồng bộ và thống nhất dữ liệu
 • Giúp Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tối ưu, có giá trị cao trong các thương vụ M&A
 • Giúp Doanh nghiệp quản trị dòng tiền tối ưu và tối đa hóa lợi nhuận dựa trên phân tích hoạt động
 • Giúp Doanh nghiệp dễ dàng điều hành khi mở rộng chuỗi, chi nhanh hoặc nhượng quyền…

SỰ KHÁC BIỆT CỦA DDP FINANCE COACHING

 • Đây không phải là khóa huấn luyện KTT hay CFO thông thường, đó là khóa huấn luyện khách hàng trở thành chuyên gia Quản trị TCKT và Xây dựng phát triển Doanh nghiệp
 • Khóa huấn luyện này giải quyết các vấn đề cụ thể của Doanh nghiệp một cách cá biệt mà chúng tôi gọi là “may đo”
 • Khách hàng được hướng dẫn ứng dụng thực hành ngay trên công việc thực tế của Doanh nghiệp mình và thấy ngay sự thay đổi rõ rệt của Doanh nghiệp qua từng học phần
 • Doanh nghiệp có sản phẩm sau khóa huấn luyện là một hệ thống quản trị Tài chính – kế toán chuyên nghiệp và một chuyên gia Tài chính của riêng mình
 • Sản phẩm nghiệm thu là 1 hệ thống QT TCKT có sự phản biện của Hội đồng chuyên gia và BLĐ của DN mà học viên thực hành
 • Học viên có riêng một nhà huấn luyện theo sát công việc học tập và thực hành kiến thức của mình trong suốt quá trình huấn luyện
 • Hỗ trợ học viên thực hành công việc là 4 tầng nhân sự: chuyên gia cao cấp, nhà huấn luyện, chuyên viên tư vấn và trợ lý dự án. 4 người này sẽ sát cánh giải quyết công việc của học viên hàng ngày một cách riêng biệt
 • DDP Finance Coaching sẽ hỗ trợ học viên tham gia thi sở hữu các chứng trị danh giá của nghề như KTT, CPA, CMA, COSO bởi các kiến thức nền của chương trình đã bám sát các lý thuyết này

NỘI DUNG DDP FINANCE COACHING CÓ GÌ?

Khách hàng được cung cấp tròn trịa kiến thức của một chuyên gia quản trị tài chính kế toán với các kỹ năng

1. Kỹ năng chuyên môn

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Kế toán toán kế hoạch kinh doanh
 • Báo cáo – phân tích quản lý
 • Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ
 • Xây dựng hệ thống thông tin kế toán
 • Tài chính doanh nghiệp và quản lý ngân quỹ
 • Chiến lược thuế & tuân thủ pháp luật về thuế

2. Kỹ năng quản trị kinh doanh: Khách hàng có chung tư duy và ngôn ngữ xây dựng, phát triển DN với BLĐ và các bộ phận khác

3. Kỹ năng giao tiếp và tạo ảnh hưởng: Giúp khách hàng hiểu mình, hiểu người và triển khai công việc một cách hiệu quả

4. Kỹ năng lãnh đạo: Giúp khách hàng tổ chức đội nhóm của mình trong đội nhóm lớn một cách chuyên nghiệp – hiệu quả

5. Kỹ năng số: Giúp Khách hàng số hóa dữ liệu tài chính – kế toán một cách chuyên nghiệp và có thể phát triển trong mối tương quan dữ liệu số khác trong Doanh nghiệp

Các chuyên đề được áp dụng huấn luyện

 1. Lập và phân tích chiến lược Doanh nghiệp
 2. Số hóa dữ liệu Doanh nghiệp
 3. Quản trị dự án đầu tư
 4. Định giá DN và chiến lược M&A
 5. Quản trị nhân sự tinh gọn
 6. Chiến lược sản phẩm và sản xuất tinh gọn
 7. Quản trị rủi ro và kiếm soát nội bộ
 8. Quản trị kế toán hiện đại
 9. Quản trị marketing hiện đại
 10. Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ
 11. Quản trị pháp luật doanh nghiệp
 12. Quản trị tài chính hiện đại
 13. Quản trị thuế tối ưu
 14. Kỹ năng mềm và tạo ảnh hưởng cá nhân

Doanh nghiệp được trang bị các công cụ Quản trị Tài chính kế toán sau:

 • Quy định chuẩn hóa về nghiệp vụ chuyên môn Tài chính – kế toán phù hợp với hoạt động của Doanh nghiệp
 • Cẩm nang triển khai công tác Quản trị TCKT trong DN bao gồm toàn bộ các form biểu mẫu quản trị TCKT hiện đại
 • Chuỗi hoạt động nghiệp vụ TCKT tác động đến toàn bộ các hoạt động khác của Doanh nghiệp
 • Quy chế triển khai công việc giữa phòng TC- KT và phòng ban khác
 • Hệ thống kiểm tra, giám sát nội bộ hệ thống quản trị TCKT
 • Hệ thống nhân sự TCKT vận hành chuyên nghiệp

Có hơn 500 bài tập thực hành với chính Doanh nghiệp của khách hàng dưới sự dẫn dắt của đội ngũ các nhà huấn luyện của DDP Finance Coaching

096.2220106