DDP ACADEMY

Real Skills - Real Income

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

PGS. TS Vũ Văn Ninh

Ông là Phó Trưởng khoa Tài chính Doanh nghiệp, Trưởng bộ môn Tài chính Doanh nghiệp Học viện Tài chính

Chuyên gia Tư vấn Tài chính, Quản trị kinh doanh, Thẩm định dự án,…
Ông từng tham gia giảng dạy nhiều học phần về Quản trị Tài chính Doanh nghiệp tại các trường Đại học danh tiếng như: IMPAM University, PACIFIC University… Ông cũng đã giảng dạy khóa Giám đốc Tài chính cho các Tập đoàn, Công ty lớn tại Việt Nam như: Tổng Công ty Sông Đà, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Tập đoàn Điện lực…
Giảng dạy chuyên đề Tài chính và Quản lý Tài chính nâng cao cho các học viên dự thi chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA). Tham gia cập nhật kiến thức về tài chính doanh nghiệp cho kiểm toán viên hàng năm

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA

096.2220106